ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา
(เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนสำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4 ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530
 
ลักษณะเขื่อน
เขื่อนรัชชประภา สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชื่ยวหลาน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสัน เขื่อน 761 เมตร มีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาอีก 6 แห่ง อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ 1 แห่ง และ
ฝั่งขวาของแม่น้ำ 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำมีความจุ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ย ปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร  โรงไฟฟ้า ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นอาคารคอนกรีต เสริม เหล็กติดตั้งเครื่อง ผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง รวมกำลังผลิต 240,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
ประโยชน์เขื่อน
เขื่อนรัชชประภา จัดเป็นเขื่อนประเภทอเนกประสงค์ ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ว่าใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่างดังจะเห็นได้จากประโยชน์ดังนี้.- 
  • ด้านการชลประทาน เมื่อมีการปรับปรุงระบบชลประทานเสริมแล้ว น้ำที่ปล่อยจาก เขื่อนรัชชประภาจะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และทำนาปรังของราษฎร ในอำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน ซึ่ง อยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำด้านท้ายน้ำ
  • การบรรเทาอุทกภัย การกักเก็บน้ำในฤดูฝนจะช่วยลดความรุนแรงของภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างดี
  • การเจือจางน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม สภาพน้ำน้อยของลำน้ำตาปี - พุมดวง ในหน้าแล้งทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียได้ง่าย ขณะเดียวกันที่ปากแม่น้ำก็จะมีน้ำเค็มรุกล้ำลึกเข้ามาตามลำน้ำจากเขื่อนรัชชประภาจะถูกปล่อยออกไปเจือจางน้ำเสีย และต้าน ทานการรุกล้ำของน้ำเค็มที่ปากแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การประมง อ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญทำรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ สามารถจับปลาได้ เฉลี่ยวันละ 2 ตัน คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 5 ล้านบาท
  • การท่องเที่ยว ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่าง เก็บน้ำสวยสดงดงามและสงบร่มรื่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมกันอยู่ตลอดเวลา ปีละกว่า 150,000 คน
  • การผลิตไฟฟ้า น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งให้เกษตรกรท้ายน้ำ สามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้ 240,000 กิโลวัตต์ให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่ง ที่ 492/2530 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2530 ให้ นายสมควร หิรัญสาลี เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจเบื้องต้นบริเวณป่าสงวนแห่งชาติคลองน้ำเฒ่า ท้องที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในพื้นที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ปรากฏว่า ในบริเวณดังกล่าวมีสภาพพื้นที่สวยงามและมีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง ตลอดจนมีประวัติศาสตร์การสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตมา เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2530 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นขึ้น โดยนำชื่อของ “ยุทธการใต้ร่มเย็น” มาเป็นมงคลนามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 265,625 ไร่ โดยได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าไชยคราม ป่าวัดประดู่ แปลงที่สอง และป่าคลองน้ำเฒ่า ในท้องที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 245 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 73 ของประเทศไทย

การเดินทาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทร 077 - 242545, 242555
การเข้าเยี่ยมชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ หรือการเข้าพักแรม
ติดต่อได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 077-242555 ต่อ 5060, 5061

หมายเลขโทรศัทพ์ที่สำคัญ
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โทร. 02-4366047 - 48
- เขื่อนรัชชประภา 53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 077-242555 ต่อ 5600 หรือ 077- 242560
Fax. 077-242560 ต่อ 203 , เบอร์ภายใน 03-730-5618

 

สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g