ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว จองโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลาดนัด แหล่งช้อปปิ้ง และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระธาตุศรีสุราษฎร์
เขาท่าเพชร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่บนยอดเขาท่าเพชร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ตามทางไปอำเภอบ้านนาสาร เป็นพระธาตุคู่เมืองสุราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถ ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุฯ และได้ทรงปลูกต้นพยอมไว้ด้วย
 

พระธาตุศรีสุราษฎร์ เขาท่าเพชร สุราษฎร์ธานี

"เขาท่าเพชร" ภูเขาและผืนป่าเขียวขจีเพียงแห่งเดียวในเมือง ที่ชาวสุราษฎร์ธานีและผู้สัญจรผ่านไปมาต่างคุ้นตากันดี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508 ใช้ชื่อว่าวนอุทยานเขาท่าเพชร ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร” มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่มากมาย บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ

ที่สำคัญเป็นที่ตั้งของ"พระธาตุศรีสุราษฎร์"ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยชาวบ้าน นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน มีลักษณะเป็นทรงสูงเรียว ลักษณะคล้ายลำเทียน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ...เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ได้เสด็จไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร เพื่อทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกต้นพยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึก เขาท่าเพชรจึงถือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี และมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และขอพรอันใดก็จะได้ตามประสงค์สังเกตุได้จากการที่มีผู้คนเดินแห่ผ้าขึ้นไปห่มพระธาตุตามที่ได้บนบานเอาไว้ อยู่เสมอ

การเดินทางไปยังพระธาตุศรีสุราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใช้เส้นทางสายสุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร จากถนนใหญ่มีทางแยกด้านซ้ายมืออีก 1.5 กิโลเมตร

กิจกรรมที่น่าสนใจในพระธาตุศรีสุราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ปูขนียสถานแห่งแรกของชาวบ้านดอน
ชมทิวทัศน์เมืองบ้านดอนจากจุดชมวิว
ชมและศึกษาพันธุ์พืช-สัตว์ป่า ในพื้นที่


สิ่งน่าสนใจอื่นๆในพระธาตุศรีสุราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต้นพะยอมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้
ต้นพะยอมที่สมเด็จพระราชินีทรงปลูกไว้
ต้นเคี่ยมที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงปลูกไว้

 

สุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก
การเดินทาง
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ช้อปปิ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพจที่น่าสนใจ

แนะนำที่พัก
แนะนำร้านอาหาร
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่
แนะนำการท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่น
แนะนำสถานที่สำคัญ
แนะนำบุคคลในแวดวงการท่องเที่ยว
แนะนำร้านค้าขายของที่ระลึก

อ่านรีวิว Suratthani Reviews on
ติดต่อ SuratThani.org
โทรศัพท์:  086-8103413 เวลา 10.00-17.00 น.
Email: info@suratthani.org
Website: www.suratthani.org

C o p y r i g h t  ©  2 0 1 5 -2019   S u r a t T h a n i. o r g     . D  e s i g n   b  y   R a c h a d a  S r e p a o t o n g